Kamnářství Oldřich Sedlák

Frézování komínůFrézování se s úspěchem používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr:

Frézování komínů je rychlejší a levnější

Frézování komínů je rychlejší a levnější operace, než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Navíc, při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu (až 30let). Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování, trvá ve většině případů 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu.

Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 25 - 40% nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového kom. tělesa a nevyžaduje složitou administrativu, jako je stavební řízení.

princip frézování komínuPrincip frézování

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a podobně.


Frézovat lze všechny průřezy - kruh, čtverec i obdélník

Frézovat lze všechny běžně používané materiály kromě kovových (plechových) vložek, vložek z glazované keramiky ,osinkocementu a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury.


Frézovat lze komíny rovné i uhýbané

Odfrézovat lze u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva - tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 15cm a síle komínového zdiva 15cm, lze odebrat až 10 cm komínového zdiva a tím zvětšit průměr na 25cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno frézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat!!!

Komínové průduchy, které budou použity k ventilacím, se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem kom. zdiva se to však doporučuje. Vyfrézovaný komín nelze používat bez vyvložkování vhodným materiálem dle spotřebiče.

V ceně je vyfrézování komínového průduchu na potřebný nebo požadovaný průměr včetně vybourání a zazdění případných montážních otvorů, odnos odfrézovaného materiálu na místo určené zákazníkem.


Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů